FILM FRÅN YSTAD SALTSJÖBAD

Ystad Saltsjöbad film

FAKTA
Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15, 271 39 Ystad
Telefon: 0411-136 30, Fax: 0411-555 835
E-mail: info@ysb.se