Ystad Saltsjöbad utnämnd till Top Choice Hotel 2015

Ystad Saltsjöbad utnämnd till Top Choice Hotel 2015

Ystad Saltsjöbad har blivit lyckliga mottagare av titeln Top Choice Hotel 2015, som utdelas av den inflytelserika Asiatiska resesiten Lianorg som vänder sig mot resenärer främst från Kina, Japan & Korea.

Vi tackar ödmjukt och hoppas vi får tillfälle att välkomna ännu fler gäster från Östasien framöver. 

topchoice_lianorg2015